Misijný dom vo Vidinej 8

Rekonštrukcia Misijného domu Verbistov - Vidiná

Rekonštrukcia Misijného domu Verbistov – Vidiná