Misijný dom vo Vidinej 2

Rekonštrukcia Misijného domu Verbistov - Vidiná

Rekonštrukcia Misijného domu Verbistov – Vidiná