Kostol Nižný Slavkov 9

Rekonštrukcia strechy kostola - Nižný Slavkov

Rekonštrukcia strechy kostola – Nižný Slavkov