Domov dôchodcov Krupina 6

Rekonštrukcia strechy domova dôchodcov - Krupina

Rekonštrukcia strechy domova dôchodcov – Krupina