Domov dôchodcov Krupina 2

Rekonštrukcia strechy domova dôchodcov - Krupina

Rekonštrukcia strechy domova dôchodcov – Krupina