Domov dôchodcov Krupina 19

Rekonštrukcia strechy domova dôchodcov - Krupina

Rekonštrukcia strechy domova dôchodcov – Krupina