Domov dôchodcov Krupina 10

Rekonštrukcia strechy domova dôchodcov - Krupina

Rekonštrukcia strechy domova dôchodcov – Krupina