Rekonštrukcia strechy a veže evanjelického kostola v Strelníkoch