Urbarský dom – Trenčín, Záblatie 3

Rekonštrukcia strechy urbarský dom - Trenčín, Záblatie

Rekonštrukcia strechy urbarský dom – Trenčín, Záblatie