Rekonštrukcia greckokatolíckeho chrámu – Kurov 14

Rekonštrukcia strechy a veže greckokatolíckeho chrámu - Kurov

Rekonštrukcia strechy a veže greckokatolíckeho chrámu – Kurov