Ždaňa 030

Rekonštrukcia strechy a veže kostola - Ždaňa