Veža kostola Pečovská Nová Ves 1

Rekonštrukcia veže a strechy kostola - Pečovská Nová Ves

Rekonštrukcia veže a strechy kostola – Pečovská Nová Ves