Veža kostola Hokovce 40

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce