Veža kostola Hokovce 30

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce