Veža kostola Hokovce 20

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce