Strecha gréckokatolického chrámu – Levoča 3

Nová strecha gréckokatolického chrámu - Levoča

Nová strecha gréckokatolického chrámu – Levoča