Rekonštrukcia strechy – Oľšov-14

Rekonštrukcia strechy - Oľšov