Rekonštrukcia strechy a veže chramu Kráľovce

Rekonštrukcia strechy a veže chramu Kráľovce