Kostol Nižný Slavkov 8

Rekonštrukcia strechy kostola - Nižný Slavkov

Rekonštrukcia strechy kostola – Nižný Slavkov