Kostol Nižný Slavkov 2

Rekonštrukcia strechy kostola - Nižný Slavkov

Rekonštrukcia strechy kostola – Nižný Slavkov