kostol ECAV Šamorín 9

Rekonštrukcia strechy kostola ECAV - Šamorín

Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Šamorín