kostol ECAV Šamorín 6

Rekonštrukcia strechy kostola ECAV - Šamorín

Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Šamorín