kostol ECAV Šamorín 4

Rekonštrukcia strechy kostola ECAV - Šamorín

Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Šamorín