kostol ECAV Šamorín 3

Rekonštrukcia strechy kostola ECAV - Šamorín

Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Šamorín