kostol ECAV Šamorín 10

Rekonštrukcia strechy kostola ECAV - Šamorín

Rekonštrukcia strechy kostola ECAV – Šamorín