Domov dôchodcov Krupina 15

Rekonštrukcia strechy domova dôchodcov - Krupina

Rekonštrukcia strechy domova dôchodcov – Krupina