Rekonštrukcia greckokatolíckeho chrámu – Kurov 42

Rekonštrukcia strechy a veže greckokatolíckeho chrámu - Kurov

Rekonštrukcia strechy a veže greckokatolíckeho chrámu – Kurov