4-Vyšná-Boca-veža

Rekonštrukcia veže ECAV Vyšná Boca

Rekonštrukcia veže kostola – ECAV Vyšná Boca