Veža kostola Pečovská Nová Ves 9

Rekonštrukcia veže a strechy kostola - Pečovská Nová Ves

Rekonštrukcia veže a strechy kostola – Pečovská Nová Ves