Veža kostola Hokovce 38

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce