Veža kostola Hokovce 33

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce