Veža kostola Hokovce 16

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce