Veža kostola Hokovce 13

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce