Veža kostola Hokovce 12

Rekonštrukcia veže kostola - Hokovce

Rekonštrukcia veže kostola – Hokovce