Veža kostola – ECAV Vyšná Boca 5

Rekonštrukcia veže kostola - ECAV Vyšná Boca

Rekonštrukcia veže kostola – ECAV Vyšná Boca