Urbarský dom – Trenčín, Záblatie 28

Rekonštrukcia strechy urbarský dom - Trenčín, Záblatie