Urbarský dom – Trenčín, Záblatie 26

Rekonštrukcia strechy urbarský dom - Trenčín, Záblatie

Rekonštrukcia strechy urbarský dom – Trenčín, Záblatie