Strecha gréckokatolického chrámu – Levoča 1

Nová strecha gréckokatolického chrámu - Levoča

Nová strecha gréckokatolického chrámu – Levoča