Misijný dom vo Vidinej 6

Rekonštrukcia Misijného domu Verbistov - Vidiná

Rekonštrukcia Misijného domu Verbistov – Vidiná