Misijný dom vo Vidinej 3

Rekonštrukcia Misijného domu Verbistov - Vidiná

Rekonštrukcia Misijného domu Verbistov – Vidiná