Misijný dom vo Vidinej 15

Rekonštrukcia Misijného domu Verbistov - Vidiná

Rekonštrukcia Misijného domu Verbistov – Vidiná