Kostol Nižný Slavkov 3

Rekonštrukcia strechy kostola - Nižný Slavkov

Rekonštrukcia strechy kostola – Nižný Slavkov