Kostol Nižný Slavkov 12

Rekonštrukcia strechy kostola - Nižný Slavkov

Rekonštrukcia strechy kostola – Nižný Slavkov