7-Prešov-Sekčov-kostol

Rekonštrukcia strechy kostola - Prešov, Sekčov

Rekonštrukcia strechy kostola – Prešov, Sekčov