3-Poprad-kostol

Greckokatolícky kostol v Poprade

Nová strecha na greckokatolíckom kostole – Poprad